بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
br ENGLISH
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی

برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره)

پزشکان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

متخصص ارتوپدی

آقای دکتر بهگام

9:00

آقای دکتر معتمدی

9:30

آقای دکتر بهگام

9:00

 

 

 

متخصص اطفال

دکترگرجی

10:00

خانم دکتر تقوی

10:00

دکترگرجی

10:00

خانم دکتر تقوی

10:00

خانم دکتر گرجی

12:00

 

متخصص داخلی

دکترنوروزی

10:00

دکتر شمسی

10:00

خانم  دکترکثیری نژاد

12:00

دکتر شمسی

10:00

دکتر نوروزی

10:00

دکتر احمدی

11:00

جراحی عمومی

 

آقای دکتر فرجی

11:00

خانم دکتر گلین مقدم

8:00

آقای دکتر ابراهیمی

8:00

خانم دکتر گلین مقدم

11:00

 

خانم دکتر گلین مقدم

11:00

جراحی  عمومی وفلوشیب کوتاه مدت بیماری پستان

 

 

خانم دکتر گلین مقدم

8:00

 

خانم دکتر گلین مقدم

11:00

 

خانم دکتر گلین مقدم

11:00

فوق تخصص کلیه

خانم دکتر باقری

8-12

 

خانم دکتر باقری

8-12

خانم دکتر باقری

8-12

 

 

فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آقای دکتر یزدان‌نجاد

8:00

 

آقای دکتر عباسی      

10:30

دکتر بشیری ابراهیمیان

       8:00

 

 

متخصص قلب

خانم دکتر نورانی

7:30

خانم دکتر نعمتی

8:00

خانم دکتر نورانی

7:30

خانم دکتر نعمتی

8:00

خانم دکتر نجفی

9:00

پزشک آنکال همان روز

متخصص مغز واعصاب

دکتر هادی محمدی

10:00

 

 

دکتر هادی محمدی

10:00

 

 

فوق تخصص روماتولوژی

 

خانم دکتر مرتضوی

9-12

 

خانم دکتر مرتضوی

9-12

 

خانم دکتر مرتضوی

9-12

متخصص اعصاب و روان

 

خانم دکتر بتیار(مرخصی)

10:00

 

 

خانم دکتر بتیار(مرخصی)

10:00

 

متخصص عفونی

آقای دکتر محمد طهرانی

11:00

 

 

آقای دکتر محمد طهرانی

11:00

 

آقای دکتر محمد طهرانی

11:00

 

متخصص بیهوشی

دکتر مجد

9:00

دکترجلالی

9:00

دکتر شیرانی

9:00

دکترجلالی

9:00

دکتر عادلی

9:00

دکتر مجد

9:00

متخصص زنان

 

خانم دکتر فکری

10:00

 

خانم دکتر فکری

10:00

 

 

کارشناس تغذیه

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

1399/06/30
Powered by DorsaPortal