بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
بخش جراحي

بسمه تعالی

بخش داخلی

رئیس بخش جراحی، خانم دکتر گلین مقدم

فوق تخصص جراحی توراکس

سرپرستار:
خانم علی نیا

کارشناس پرستاری

با 24تخت فعال . 2اتاق vip تک تخته و2 اتاق ایزوله و 4 اتاق دو تخته و 3 اتاق 4 تخته که کاملا هتلینگ تعریف رشده اند.

دارای،اتاق معاینه پزشک ، انبار تجهیزات ، تریتمنت دارویی ،اتاق کار تمیز و اتاق کار کثیف و اتاق استراحت پرسنل وآبدارخانه نیز وجود دارد.

تجهیزات بخش شامل :

ترالی اورژانس الکتروشوک پالس اکسی متری مانیتورینگ الکترو کاردیو گرافی ساکشن پرتابل و سانترال  و فشارسنج و اتو سکوپ و افتالموسکوپ ، بخور گرم و سرد ، وزنه های تراکشن و مانکی بار ، واکر ، تشک مواج و کامپیوتر ، نگاتوسکوپ ، پاراوان و تخت معاینه و ترالی دارو و پانسمان

در بخش جراحی بیمارانی که بستری میشوندشامل :

بیماران ارتوپدی عمومی–عفونی اطفال


پزشکان بخش جراحی:

  - دکتر بهگام (ارتوپدی) دکتر ابراهیمی(جراحعمومی)   دکتر نجمه گلین مقدم(جراح عمومی)-دکترحامدعباسی(جراح کلیه ومجاری ادراری)--دکترمعصومه


کارکنان بخش جراحی :

11پرستار

3پرستار مرد و 8پرستار خانم

 یک منشی

  یک بهیار آقا

 4 نفر خدمات


1399/06/30
Powered by DorsaPortal