بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
بخش اورژانس

بسمه تعالی

بخش اورژانس

رئیس بخش اورژانس، آقای دکترحسین دهقان

پزشک عمومی

سرپرستار:
فاطمه داخم

کارشناس پرستاری

با 10تخت فعال کاملا هتلینگ تعریف شده اند.

دارای،اتاق معاینه پزشک ، انبار تجهیزات ، تریتمنت دارویی ،اتاق کار تمیز و اتاق کار کثیف و اتاق استراحت پرسنل وآبدارخانه نیز وجود دارد.

تجهیزات بخش شامل :

ترالی اورژانس الکتروشوک پالس اکسی اکسی متری مانیتورینگ الکترو کاردیو گرافی ساکشن پرتابل و سانترال پمپ سرنگ و پمپ سرم و گلو کومتر و فشارسنج و اتو سکوپ و افتالموسکوپ و سونیکیت ، بخور گرم و سرد ، و کامپیوتر ، نگاتوسکوپ ، پاراوان و تخت معاینه و ترالی دارو و پانسمان

در بخش اورژانس بیمارانی که پذیرش میشوندشامل :

بیماران داخلی عفونی ارولوژی نفرولوژی - مسمومیت-قلبی-تروما وحوادث جاده ای وامدادهوایی


پزشکان بخش اورژانس:

 آقای دکتر حسین دهقان- آقای دکتر ارشیا یزدانی-خانم دکترمحمدپور-


کارکنان بخش داخلی و جراحی :

11پرستار

6پرستار مرد و 5پرستار خانم

 یک منشی

  2بهیار یک آقا ویک خانم

 4 نفر خدمات


1399/06/30
Powered by DorsaPortal