بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
تجهیزات پزشکی

مهندس مهدي محمدي
 
مسئول واحد تجهيزات پزشكي
 
 
اهم وظايف محوله:
 
1. نظارت بر كار گروه هاي تعميرات تجهيزات پزشكي و كارگاه هاي مربوط
 
2. رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي
 
3. جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه نگهداري، تعمير و تهيه لوازم ماشين آلات و دستگاه هاي پزشكي
 
4. نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي بر اساس استانداردهاي تعيين شده
 
5. آموزش چگونگي تعمير و نگهداري لوازم و ماشين آلات پزشكي به تكنسين هاي تعمير تجهيزات پزشكي
 
6. پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكلات مربوط به تجهيزات پزشكي
 
7. انجام تحقيقات نظري و عملي پيرامون بهبود كيفيت، نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آلات پزشكي
 
8. نظارت بر تهيه قطعات يدكي دستگاه هاي پزشكي و نصب آن ها
 
9. نظارت بر بررسي پيشنهادات ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسايل و لوازم و دستگاه هاي پزشكي
 
10. تهيه طرح هاي تجهيزاتي مراكز درماني
 
11. تهيه گزارشات فني مربوط به تجهيزات پزشكي
 

12. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

1395/07/14
Powered by DorsaPortal