بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
انتظامات

معرفی واحدنگهبانی

 

معرفی مسئول انتظامات :

 

نام و نام خانوادگی : هادی احمدی


 

شرح وظایف :

 

1ـ حفظ و حراست تمام یا قسمتی از ساختمان، ابنیه تاریخی ، منازل ، محوله، اسکله و نظایر آن طبق دستورات صادره

2ـ کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال، اثاثیه، تجهیزات اشیاء و سایر کالاها طبق دستورات صادره و احتمالاً ثبت آنها در دفاتر مربوطه

3ـ پیش بینی لازم به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی، خرابی، دزدی، تجاوز و سایر حوادث و خرابی های غیر مترقبه در ساختمان، یا اموال و یا سایر کالاها و تجهیزات تحت کنترل

4ـ اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی، دزدی، خرابی به مأموران انتظامی و مسؤولان امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه

5ـ گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی

6ـ سرپرستی و کنترل و راهنمایی نگهبانان تحت نظر

7ـ سرکشی مکرر و نوبه ای در طول ساعات شبانه روز در محدوده محل خدمت

8- به کارگیری سیستم های حفاظتی و امنیتی و الکترونیکی و....

9- انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

 

 

1399/04/16
Powered by DorsaPortal