بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
معرفی خذمات سرپایی

بسمه تعالی

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

1-رئیس بخش: دکتر ناصربهگام

2- مسئول بخش(درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی) : خدیجه زارع ( کارشناس پرستاری)

3- پرسنل رسمی: 6نفر      پیمانی: 3      شرکتی : 1نفر          رسمی : 21399/06/30
Powered by DorsaPortal