بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی

برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره)

پزشکان

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

متخصص ارتوپدی

آقای دکتر بهگام

9:00

آقای دکتر معتمدی

9:30

آقای دکتر بهگام

9:00

 

 

 

متخصص اطفال

دکترگرجی

10:00

خانم دکتر تقوی

10:00

دکترگرجی

10:00

خانم دکتر تقوی

10:00

خانم دکتر گرجی

12:00

 

متخصص داخلی

دکترنوروزی

10:00

دکتر شمسی

10:00

خانم  دکترکثیری نژاد

12:00

دکتر شمسی

10:00

دکتر نوروزی

10:00

دکتر احمدی

11:00

جراحی عمومی

 

آقای دکتر فرجی

11:00

خانم دکتر گلین مقدم

8:00

آقای دکتر ابراهیمی

8:00

خانم دکتر گلین مقدم

11:00

 

خانم دکتر گلین مقدم

11:00

جراحی  عمومی وفلوشیب کوتاه مدت بیماری پستان

 

 

خانم دکتر گلین مقدم

8:00

 

خانم دکتر گلین مقدم

11:00

 

خانم دکتر گلین مقدم

11:00

فوق تخصص کلیه

خانم دکتر باقری

8-12

 

خانم دکتر باقری

8-12

خانم دکتر باقری

8-12

 

 

فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

آقای دکتر یزدان‌نجاد

8:00

 

آقای دکتر عباسی      

10:30

دکتر بشیری ابراهیمیان

       8:00

 

 

متخصص قلب

خانم دکتر نورانی

7:30

خانم دکتر نعمتی

8:00

خانم دکتر نورانی

7:30

خانم دکتر نعمتی

8:00

خانم دکتر نجفی

9:00

پزشک آنکال همان روز

متخصص مغز واعصاب

دکتر هادی محمدی

10:00

 

 

دکتر هادی محمدی

10:00

 

 

فوق تخصص روماتولوژی

 

خانم دکتر مرتضوی

9-12

 

خانم دکتر مرتضوی

9-12

 

خانم دکتر مرتضوی

9-12

متخصص اعصاب و روان

 

خانم دکتر بتیار(مرخصی)

10:00

 

 

خانم دکتر بتیار(مرخصی)

10:00

 

متخصص عفونی

آقای دکتر محمد طهرانی

11:00

 

 

آقای دکتر محمد طهرانی

11:00

 

آقای دکتر محمد طهرانی

11:00

 

متخصص بیهوشی

دکتر مجد

9:00

دکترجلالی

9:00

دکتر شیرانی

9:00

دکترجلالی

9:00

دکتر عادلی

9:00

دکتر مجد

9:00

متخصص زنان

 

خانم دکتر فکری

10:00

 

خانم دکتر فکری

10:00

 

 

کارشناس تغذیه

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

خانم نیک پور

9-12

1399/06/30
Powered by DorsaPortal