بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
بخش داخلي

بسمه تعالی

بخش داخلی

رئیس بخش داخلی ، آقای دکتررضا شمسی

متخصص داخلی

سرپرستار:
سمیه مهدوی

کارشناس پرستاری

با 24تخت فعال . 2اتاق vip تک تخته و2 اتاق ایزوله و 4 اتاق دو تخته و 3 اتاق 4 تخته که کاملا هتلینگ تعریف رشده اند.

دارای،اتاق معاینه پزشک ، انبار تجهیزات ، تریتمنت دارویی ،اتاق کار تمیز و اتاق کار کثیف و اتاق استراحت پرسنل وآبدارخانه نیز وجود دارد.

تجهیزات بخش شامل :

ترالی اورژانس الکتروشوک پالس اکسی اکسی متری مانیتورینگ الکترو کاردیو گرافی ساکشن پرتابل و سانترال پمپ سرنگ و پمپ سرم و گلو کومتر و فشارسنج و اتو سکوپ و افتالموسکوپ و سونیکیت ، بخور گرم و سرد ، وزنه های تراکشن و مانکی بار ، واکر ، تشک مواج و کامپیوتر ، نگاتوسکوپ ، پاراوان و تخت معاینه و ترالی دارو و پانسمان

در بخش داخلی بیمارانی که بستری میشوندشامل :

بیماران داخلی عفونی ارولوژی نفرولوژی - مسمومیت


پزشکان بخش داخلی :

 دکتر موسوی(داخلی) دکتر احمدی(داخلی) - دکتر رضایی مهر(عفونی) دکتر باقری(فوق نفرولوژی)   دکتر شکرالهی(مسمومیت)


کارکنان بخش داخلی و جراحی :

12پرستار

4پرستار مرد و 8پرستار خانم

 یک منشی

  یک بهیار

 4 نفر خدمات


1399/06/30
Powered by DorsaPortal