بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ پنج شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
روابط عمومي حرفه اي

 
متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>

متن كامل >>
اصول خبرنويسي
امروزه روابط عمومي و روزنامه‌نگاري به عنوان دو رشته تخصصي هم وزن و ناگسستني، در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند.

متن كامل >>
ده روش براي موفقيت در كار
چرا بعضي ها آسان به مديريت هاي ارشد شركت مي‌رسند در حالي كه بعضي در مراتب مديريت مياني باقي مي‌مانند؟

متن كامل >>
تعاريف‌ و مباني‌ علمي روابط‌ عمومي‌
روابط‌ عمومي‌، بخشي‌ از وظايف‌ مديريت‌ سازمان‌ و عملي‌ ممتد، مداوم‌ و طرح‌ ريزي‌ شده‌ است‌ كه‌ ازطريق‌ آن‌، افراد و سازمانها مي‌كوشند تا تفاهم‌ و پشتيباني‌ كساني‌ را كه‌ با آنان‌ سروكار دارند، بدست‌ آورند.

متن كامل >>
اصول و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي در روابط عمومي
پنج وظيفه اصلي مديريت عبارتند از: برنامه‌ريزي، سازماندهي، به كارگيري نيروي انساني، رهبري و نظارت در ميان همه وظايف مديريت، از جمله مديريت روابط عمومي، برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي بلندمدت، ميان مدت وكوتاه مدت از زمره بنيادي‌ترين وظيفه واحدهاي روابط عمومي است.

متن كامل >>
خلاقيت در مديريت
نقش مدير در پرورش خلاقيت، تحريك و تشويق كاركنان، تفويض اختيار به كاركنان، پيدا كردن ذهن هاي خلاق و استفاده از خلاقيت ديگران است.

متن كامل >>
مديريت تغيير
تغيير، كليه جنبه هاي زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد. اتخاذ يك رويكرد آينده نگر تنها راهي است كه به كمك آن مي توانيد آينده را، چه به عنوان يك فرد و چه به عنوان يك سازمان، در دست بگيريد.بنابراين، پذيراي تغيير باشيد و ياد بگيريد كه عناصر مثبت آن را توسعه دهيد.
1397/09/18
Powered by DorsaPortal