بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
روابط عمومي حرفه اي

 
متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>

متن کامل >>
اصول خبرنویسی
امروزه روابط عمومی و روزنامه‌نگاری به عنوان دو رشته تخصصی هم وزن و ناگسستنی، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

متن کامل >>
ده روش برای موفقیت در کار
چرا بعضی ها آسان به مدیریت های ارشد شرکت می‌رسند در حالی که بعضی در مراتب مدیریت میانی باقی می‌مانند؟

متن کامل >>
تعاریف‌ و مبانی‌ علمی روابط‌ عمومی‌
روابط‌ عمومی‌، بخشی‌ از وظایف‌ مدیریت‌ سازمان‌ و عملی‌ ممتد، مداوم‌ و طرح‌ ریزی‌ شده‌ است‌ که‌ ازطریق‌ آن‌، افراد و سازمانها می‌کوشند تا تفاهم‌ و پشتیبانی‌ کسانی‌ را که‌ با آنان‌ سروکار دارند، بدست‌ آورند.

متن کامل >>
اصول و تکنیک‌های برنامه‌ریزی در روابط عمومی
پنج وظیفه اصلی مدیریت عبارتند از: برنامه‌ریزی، سازماندهی، به کارگیری نیروی انسانی، رهبری و نظارت در میان همه وظایف مدیریت، از جمله مدیریت روابط عمومی، برنامه‌ریزی فعالیت‌های بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت از زمره بنیادی‌ترین وظیفه واحدهای روابط عمومی است.

متن کامل >>
خلاقیت در مدیریت
نقش مدیر در پرورش خلاقیت، تحریک و تشویق کارکنان، تفویض اختیار به کارکنان، پیدا کردن ذهن های خلاق و استفاده از خلاقیت دیگران است.

متن کامل >>
مدیریت تغییر
تغییر، کلیه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. اتخاذ یک رویکرد آینده نگر تنها راهی است که به کمک آن می توانید آینده را، چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک سازمان، در دست بگیرید.بنابراین، پذیرای تغییر باشید و یاد بگیرید که عناصر مثبت آن را توسعه دهید.
1399/10/20
Powered by DorsaPortal