بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
دخانيات و توسعه پايدار
 
  دخانيات و توسعه پايدار

تاثير مصرف دخانيات بر توسعه پايدار:

مصرف دخانيات تبعات ناگواري براي سلامت، اجتماع، محيط زيست و اقتصاد به همراه دارد و مانع بزرگي براي توسعه پايدار محسوب مي شود. تاثير مصرف دخانيات بر سلامت، فقر، گرسنگي جهاني، آموزش و پرورش، رشد اقتصادي، برابري جنسيتي، محيط زيست، اقتصاد و حاكميت شناخته شده است. ساليانه بيش از 7 ميليون نفر به دليل استعمال دخانيات جان خود را از دست مي دهند كه علت بيش از 900 هزار نفر آن فقط در اثر مواجهه با دود دست دوم دخانيات مي باشد.

بيش از 80 درصد مرگ و ميرهاي ناشي از دخانيات در كشورهاي با درآمد پايين يا متوسط اتفاق مي افتد كه حدود 40 درصد هزينه هاي اقتصادي مصرف دخانيات، شامل هزينه هاي سلامتي، از دست دادن بهره وري بالغ بر 4/1 تريليون دلار بر آنها تحميل مي گردد.

تاثير دخانيات بر سلامتي و رونق اقتصادي

دخانيات با آسيب رساني به سلامت، بروز بيماري و مرگ و مير زود هنگام موجب افزايش هزينه هاي سلامت و از دست دادن بهره وري مي شود. بيش از نيمي از افراد مصرف كننده دخانيات به دليل ابتلا به بيماري هاي مرتبط به صورت زود هنگام با از دست دادن حداقل 15 سال از عمر مفيد خود مي ميرند.

مصرف دخانيات هزينه هاي جهاني بهداشت و درمان مرتبط را كه حدود 422 ميليارد دلار برآورد شده است افزايش مي دهد. اين موضوع همچنين باعث از دست دادن بهره وري ناشي از بيماري و مرگ زود هنگام مي گردد.

تاثير دخانيات بر زنان و كودكان

صنايع دخاني زنان و كودكان را هدف قرار داده اند. اين صنايع با به كارگيري طرح ها و تصاويري كه مصرف دخانيات را عاملي در برابري جنسيت، برخورداري حقوق زنان يا نشان افراد موفق نمايش دهد موجب جذب و گرايش زنان به سمت استعمال دخانيات مي شوند.

اين صنايع همچنين از فضاهاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي براي برجسته كردن و افزايش مقبوليت استعمال دخانيات در بين زنان استفاده بسزايي مي نمايند.

تاثير كشت توتون بر زنان و كودكان نيز بسيار نگران كننده است. حدود 7 نفر از هر 10 نفر كارگر در زمين هاي كشاورزي را زنان تشكيل مي دهند و 3/1 ميليون كودك با سن كمتر از 14 سال در زمين هاي كشت توتون در 12 كشور بزرگ توليد كننده توتون  به كار گمارده شده اند. زنان و كودكاني كه در زمين هاي كشت توتون مشغول به كار هستند به دليل استفاده از مواد شيميايي خطرناك و سموم كشاورزي در معرض خطر جدي قرار دارند.

صنايع دخاني روي كار كردن كودكان در زمين هاي كشاورزي سرمايه گذاري مي كنند و اين موضوع باعث عقب ماندگي يا دوري از تحصيل كودكان مي شود.

زنان و كودكان همچنين در معرض خطر مرگ ناشي از مواجهه با دود دست دوم هستند كه تقريباً موجب مرگ 900 هزار نفر در سال مي شود. تقريباً نيمي از زنان و كودكان بصورت مستمر در معرض دود دست دوم دخانيات قرار دارند.

تاثير دخانيات بر فقر و گرسنگي

احتمال مصرف دخانيات در افراد فقير بسيار بالاست  و اين موضوع باعث افزايش فقر و سوء تغذيه در آنها مي شود. مصرف دخانيات در افراد فقير به دليل دسترسي ضعيفي كه به خدمات بهداشتي درماني دارند و سطح پايين درآمد خانوار، مشكلات معيشتي اين افراد را تشديد كرده و سهم بيشتري از درآمد خود را به تهيه دخانيات به جاي هزينه كردن براي تامين نيازهاي اوليه خانوار، از جمله غذا، آموزش و مسكن اختصاص مي دهند و اين موضوع باعث از دست دادن درآمد خانواده و صرف هزينه براي درمان بيماري شده كه فشار مضاعف آن بر خانواده آنها تحميل مي گردد.

در كشورهايي كه  امنيت غذايي و بهره وري در وضعيت نامناسبي قرار دارد، تبعات مصرف دخانيات در جوامع فقير بسيار بيشتر مي باشد.

كشت توتون با به كار گيري زمين هاي كشاورزي كه مي توانست به جاي آن براي توليد مواد غذايي استفاده بشود موجب تشديد فقر غذايي در كشورهاي توليد كننده توتون مي شود. در اين كشورها بيشتر از 10 درصد مردم از فقر غذايي رنج مي برند.

تاثير دخانيات بر محيط زيست

صنعت دخانيات به طرق مختلف به محيط زيست آسيب مي زند كه موجب تهديد و به مخاطره انداختن محيط زيست و سلامت عمومي مي شود. سموم دفع آفات، مواد شيميايي مورد استفاده براي تنظيم رشد توتون و كودهاي شيميايي به مقدار زيادي در زمين هاي كشت توتون استفاده مي شوند كه موجب بروز مشكلات زيست محيطي و سلامتي قابل توجهي مي گردند.

اين مشكلات به مراتب در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط، به دليل ضعف قوانين و مقررات كنترلي، حادتر مي باشد. پسماند حاصله از توتون حاوي بيش از 7000 ماده شيميايي از جمله مواد سرطان زا  است.

همچنين دود منتشره حاصل از سوختن توتون حاوي هزاران تن مواد سرطان زا، سموم شيميايي و گازهاي گلخانه اي است كه موجب تخريب محيط زيست مي شود.

كشت توتون همچنين موجب جنگل زدايي مي شود. ساليانه براي تامين حرارت و خشك كردن برگ توتون جهت توليد سيگار و محصولات دخاني، حدود 600 ميليون اصله درخت قطع مي شود. به عبارتي براي توليد هر 300 نخ سيگار يك اصله درخت از بين مي رود. جنگل زدايي ناشي از كشت توتون همچنين مي تواند موجب بروز تغييرات آب و هوايي از طريق حذف درختان و كاهش جذب دي اكسيد كربن از اتمسفر بشود.

مصرف سيگار در جهان ساليانه موجب توليد 680 ميليون تن پسماند دور ريز مي شود.

در برنامه پاكسازي سواحل بين المللي و پاكسازي معابر شهري فيلتر سيگار بين 30 تا 40 درصد انواع پسماند استخراج شده را تشكيل مي دهد.

رها كردن فيلترهاي سيگار در محيط هاي آبي و محيط زيست با توجه به در بر داشتن مقادير بالايي از سموم، موجب به خطر انداختن حيات آبي و محيط زيست مي شود.

 

منبع: سازمان جهاني بهداشت

تهيه و تنظيم:  مهندس بهزاد ولي زاده مسئول دبيرخانه كشوري كنترل دخانيات

1396/05/08
Powered by DorsaPortal