بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ پنج شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
حقايقي در مورد دخانيات، كنترل دخانيات و اهداف توسعه
 
  حقايقي در مورد دخانيات، كنترل دخانيات و اهداف توسعه

هر ساله حدود 7   ميليون نفر در جهان در اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست مي دهند كه اين ميزان در صورت ادامه روند جاري تا سال 2030 به 8 ميليون مرگ در سال افزايش خواهد يافت.

بدون در نظر گرفتن سن، جنس نژاد ، عوامل فرهنگي و آموزشي مصرف دخانيات تهديدي براي هر انسان محسوب شده و رنج و بيماري، مرگ و فقر را براي فرد و خانواده به ارمغان اورده و اقتصاد ملي را هدف قرار مي دهد.

مصرف دخانيات از طريق افزايش بار بيماريها، هزينه مراقبت هاي بهداشتي و كاهش بهره وري باعث افزايش هزينه هاي اقتصادي در سطح ملي مي شود

در خانواده هاي فقير اين موضوع شديد تر تظاهر مي نمايد به شكلي كه  هزينه مصرف دخانيات از هزينه هاي تامين مواد غذايي، آموزش و پرورش و خدمات بهداشتي بيشتر است.

حدود 80 درصد از مرگ و مير هاي زود رس ناشي از مصرف دخانيات در كشورهاي كم درآمد و يا درآمد متوسط و با ايجاد مشكلات و موانعي براي تحقق اهداف توسعه رخ ميدهد

در صنعت كشت توتون و تنباكو نياز به مقادير قابل توجهي از سموم، آفت كش ها و كودهاي شيميايي است كه اين سموم مي تواند مستقيما بر روي تخريب محيط زيست و آلودگي منابع آب و خاك تاثير گذار باشد. هرساله كشت توتون و تنباكو در 3/4 ميليون هكتار زمين در سراسر دنيا تخريب 2 تا 4 درصد از سطح جنگل ها و در نتيجه جنگل زدايي مي شود.

علاوه بر اين توليد محصولات دخاني منجربه توليد بيش از 680 ميليون تن زباله در سطح جهان مي شود.

معاهده بين المللي كنترل دخانيات سازمان جهاني بهداشت (FCTC) راهكاري است براي مبارزه جهاني عليه اپيدمي دخانيات.

با امضا معاهده بين المللي كنترل دخانيات سازمان جهاني بهداشت، توسط 180 كشور عضو( 179 كشور و اتحاديه اروپا) بيش از نيمي از كشورهاي جهان به نمايندگي از 40 درصد از جمعيت جهان به  اين معاهده پيوسته اند. و مي توان گفت اين معاهده به اصلي ترين ومقرون به صرفه ترين اقدامات در جهت كنترل دخانيات در بالاترين سطح تبديل شده است.

تعداد زيادي از كشورهاي جهان در حال ايجاد يك  مانع و ديوار دفاعي  با هدف كاهش دخالت هاي صنايع دخاني در سياست هاي دولت در جهت كنترل دخانيات هستند.

افزايش يك دلاري ماليات سيگار در سطح جهان علاوه بر كاهش تقاضا براي محصولات دخاني، مي تواند باعث ايجاد درآمد 190 ميليارد دلار براي كشورهاي جهان به منظور ايجاد توسعه شود.

 

 

 

 

  اهداف برگزاري كمپين روز جهاني بدون دخانيات 2017

·        نشان دادن  ارتباط بين استفاده از محصولات دخانيات، كنترل دخانيات و توسعه پايدار است.

·        تشويق كشورها براي قرار دادن برنامه هاي كنترل دخانيات به منظور دست يابي به توسعه پايدار تا سال 2030در دستور كار و سياست هاي ملي خود.

·        پشتيباني از كشورهاي عضو و جامعه مدني به منظور   ممنوعيت دخالت هاي صنايع دخاني  در فرآيندهاي سياسي، كه اين اقدام  به نوبه خود منجر به قوي تر شدن برنامه هاي  كنترل دخانيات در سطح ملي خواهد شد.

·        تشويق مشاركت هاي عمومي و همكاري هاي گسترده تر در تلاش هاي ملي، منطقه اي و جهاني براي دستيابي به اهداف برنامه هاي كنترل دخانيات و توسعه و اجراي استراتژي هاي اولويت بندي شده

·        نشان دهيم كه چگونه افراد مي توانند با نه گفتن به مصرف محصولات دخاني و يا ترك مصرف مواد دخاني به ساختن جهاني پايدار و بدون دخانيات كمك كنند.

 

كنترل دخانيات محافظ  سلامت و توسعه:

سازمان جهاني بهداشت از كشور هاي عضو مي خواهد كه برنامه هاي كنترل دخانيات را در اولويت برنامه هاي ملي خود قرار داده و سرعت بخشيدن به تلاش هاي كنترل دخانيات به منظور دستيابي  به توسعه پايدار تا سال 2030 را در دستور كار خود قرار دهند.

با اجراي موفق  برنامه هاي كنترل دخانيات تمامي كشور ها از طريق محافظت از سلامت شهروندان خود در برابر مضرات مصرف دخانيات و كاهش هزينه خسارت هاي اقتصادي بر اقتصاد ملي سود خواهند برد

با قرار گرفتن توسعه پايدار در دستور كار دولت ها و قرار دادن آن به عنوان  يكي از  17 هدف جهاني، اطمينان حاصل مي شود كه " همه افراد در نظر گرفته شده اند"

برنامه كنترل دخانيات به منظور دستيابي به توسعه پايدار به عنوان يك اولويت در دستور كار قرار گرفته است . در نظر گرفته شدن "كمك به تقويت كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات " در اهداف توسعه پايدار به عنوان يكي از مؤثر ترين راهكارها براي كمك به كاهش يك سومي مرگ و ميرهاي  جهاني تا سال 2030 شود. ، مرگ و مير هاي زودرس ناشي از بيماري هاي غير واگير ، از جمله بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان ها و بيماري مزمن انسداد ريوي و ديابت.

تقويت كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات سازمان جهاني بهداشت راهي است براي تمامي كشور ها براي دستيابي به هدف توسعه ملي و توسعه پايدار.

به دليل افزايش روند مرگ و مير ناشي از بيماريهاي غير واگير به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، سازمان جهاني بهداشت از دو دهه پيش بيماريهاي غير واگير را جزء اولويت هاي بهداشتي كشورهاي در حال توسعه اعلام كرده است

چهار بيماري عمده غير واگير شامل بيماريهاي قلبي- عروقي، سرطان ها، بيماريهاي مزمن ريوي و ديابت كه به طور مستقيم با چهار عامل خطر اصلي قابل پيشگيري شامل تغذيه نامناسب، كم تحركي، مصرف دخانيات و مصرف الكل وابسته هستند.

در همين راستا وزارت بهداشت در چارچوب اهداف نه گانه پيشنهادي سازمان جهاني بهداشت در كنترل بيماريهاي غير واگير با هدف كاهش 25 درصدي مرگ و مير ناشي از بيماريهاي غير واگير تا سال 2025 ميلادي  و با تكيه بر دانش نيروهاي متخصص در سال 1394 اقدام به تهيه و تدوين  سند ملي پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير واگير نمود.

يكي از مهمترين عوامل زمينه ساز مشترك در اغلب بيماريهاي غير واگير مصرف دخانيات است. بيماريهاي غير واگير در حال حاضر در جهان  مسئول بيش از 53 درصد بار بيماريها مي باشد و تا سال 2020 انتظار مي رود اين ميزان به 60 درصد افزايش يابد.

يكي از اهدافي كه تعهدات بين المللي ايران در قالب سند ملي پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير واگير و عوامل خطر مرتبط با آن ها دنبال ميكند كاهش 30 درصدي شيوع استعمال دخانيات تا سال 2025 ميلادي ( ه.ش1404) است.

 

كنترل دخانيات راهي است براي  دستيابي به اهداف جهاني:

كنترل دخانيات و پيشگيري از مصرف آن علاوه بر صرفه جويي هاي اقتصادي، كاهش هزينه هاي  زندگي و كاهش بار بيماريها مي تواند اثرات مخرب زيست محيطي كه صنعت دخانيات اعم از توليد، تجارت و مصرف آن ايجاد ميكند را كاهش دهد.

كنترل دخانيات مي توانيد چرخه فقر را شكسته و به گرسنگي ها پايان دهد و موجب  ترويج كشاورزي پايدار و رشد اقتصادي در كشور ها شود و راهي خواهد بود براي مقابله با تغييرات آب و هوايي

 

افزايش ماليات بر محصولات دخاني مي تواند علاوه بر تامين مالي باعث افزايش پوشش بهداشتي جهاني و ديگر برنامه هاي توسعه اي در دولت ها شود.

نه تنها دولت ها بلكه مردم مي توانند در سطوح فردي با تلاش ها و برنامه هاي  كنترل دخانيات  به ساخت يك جهان عاري از دخانيات و پايدار كمك كنند. مردم مي توانند به كمپين هاي  " محصولات دخاني هرگز"    بپيوندند

كساني كه مواد دخاني (سيگار يا قليان و ...) مصرف مي كنند بايد سعي در ترك  اين عادت كنند و يا به دنبال برنامه  اي  براي ترك دخانيات باشند و با اين كار علاوه بر دستيابي به سلامت جسماني ، مي توانند به نوبه خود به كساني كه در معرض دود دست دوم هستند، از جمله كودكان، اعضاي خانواده و دوستان، نيز كمك كنند.

هزينه اي كه صرف دود شدن مواد دخاني مي شود مي تواند در مصارف ضروري ديگر  از جمله خريد مواد غذايي سالم، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش كاربرد داشته باشد.

 

 

كمپين روز جهاني بدون دخانيات سال 2017 بر موضوع ارتباط بين مصرف دخانيات ، كنترل دخانيات و توسعه پايدار متمركز شده است .

خسارت دخانيات علاوه بر سلامت، مسايل ديگر از جمله امنيت غذايي، برابري جنسيتي، آموزش و پرورش، رشد اقتصادي و محيط زيست را تهديد مي كند.

در برخي از كشورهاي منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت شيوع مصرف دخانيات 52% در مردان و 22% در زنان گزارش شده است. اطلاعات مرتبط در گروه سني جوانان به همين نسبت هشدار دهنده است. به نحوي كه شيوع مصرف دخانيات در برخي از كشورها تا 42 درصد در پسران و 31 درصد در دختران رسيده است.

دولت ها مي توانند با اجراي موثر كنوانسيون كنترل دخانيات و اقدامات كاهش تقاضا در استراتژي هاي MPOWER  شيوع مصرف دخانيات را بين 20 تا 40 درصد در طي 5 سال كاهش دهند. در برخي از كشورهاي منطقه اين ميزان بيش از 36 درصد در طي 5 سال و طي 56 درصد در طول 15 سال پيش بيني شده است.

كمپين روز جهاني بدون دخانيات سال 2017 با هدف برجسته نمودن تهديداتي كه صنايع دخاني در دستيابي به توسعه پايدار از جمله سلامت و رفاه اقتصادي شهروندان در همه كشورهاي جهان ايجاد مي نمايد، نامگذاري شده است.

اقدامات توصيه شده سازمان جهاني بهداشت به ذينفعان در برنامه كنترل دخانيات

كنترل دخانيات موجب نجات انسانها و كاهش نابرابري در سلامت مي شود. اين موضوع همچنين موجب شكسته شدن حلقه فقر، پايان دادن به گرسنگي، ترويج كشاورزي پايدار، رشد افتصادي و مقابله با تغييرات آب و هوايي مي شود.

كشورها بايد:

ü      اجراي كنوانسيون كنترل دخانيات و راهكارهاي كاهش تقاضا (MPOWER) را براي كاهش مصرف دخانيات تقويت نمايند

ü      اولويت بخشيدن و افزايش تلاش هاي كنترل دخانيات به عنوان بخشي از پاسخ آنها به دستور كار 2030 توسعه پايدار

ü      هدف اين دستور كار اطمينان يافتن از آنست كه همه افراد در جوامع مورد توجه واقع شوند.

ü      كنترل دخانيات يكي از موثر ترين مداخلات در كاهش مرگ و مير زود هنگام ناشي از بيماريهاي غير واگير، شامل سكته هاي قلبي و مغزي و بيماريهاي ريوي تا سال 2030 مي باشد.

ü      افزايش ماليات دخانيات براي تامين مالي برنامه پوشش جهاني سلامتي و ساير برنامه هاي توسعه اي دولت ها بسيار ضروري است.

كشورها و جامعه مدني بايد:

با نفوذ صنايع دخاني در فرآيند سياستگذاري به منظور تقويت برنامه ملي كنترل دخانيات مقابله نمايند.

سازمان هاي عمومي بايد:

در تلاش هاي جهاني، منظقه اي و ملي براي تدوين و اجراي استراتژي ها و طرح هاي توسعه اي به منظور دستيابي به اهدافي كه با اولويت كنترل دخانيات مي باشد مشاركت نمايند.

افراد جامعه بايد:

در ساختن دنيايي پايدار بدون دخانيات، حتي از طريق متعهد شدن به خود به مصرف نكردن دخانيات و يا ترك آن كمك نمايند.

 

منبع: سازمان جهاني بهداشت

تهيه و تنظيم: فرزانه فرشاد كارشناس دبيرخانه كشوري كنترل دخانيات

1396/05/08
Powered by DorsaPortal