بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
ارزشهاي راهبردي

ارزش های بیمارستان امام خمینی(Values)

ایجاد محیطی امن و آرام برای پرسنل و بیماران

توجه به وجدان کاری و تعهد نسبت به همکاران و بیماران

توجه به رضایتمندی بیماران و کارکنان به همراه شفافیت و پاسخگویی

ارتقاء مهارت های فردی

مشارکت جمعی و کارگروهی

ایجاد فرصت هایی برای یادگیری از هم

1399/08/06
Powered by DorsaPortal