بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
تعرفه خدمات تشخیصی درمانی تعرفه تخت های بیمارستانی
 
 
 
 
 
 

وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران

بیمارستان امام خمینی(ره) آمل

هزینه هر روز اقامت دربیمارستان های دولتی

طبق تعرفه ابلاغی هیئت وزیران درسال1399

نوع تخت

قیمت کل

سهم بیمار

تخت اتاق یک تخته

(درصورت درخواست بیمار)

3،651،000 ریال

2،007،600 ریال

تخت اتاق دوتخته

(درصورت درخواست بیمار)

2،740،000 ریال

1،096،600 ریال

تخت اتاق ایزوله

3،651،000 ریال

365،100 ریال

تخت اتاق عمومی

1،826،000ریال

182،600 ریال

تختCCU

4،236،000 ریال

423،600 ریال

تختICU

8،473،000 ریال

847،000 ریال

عنوان

مبلغ

سهم بیمار

(درصورت پذیرش بیمه ای)

مبلغ ویزیت عمومی

127/000ریال

38/100رییال

مبلغ ویزیت متخصص

159/000ریال

47/700ریال

مبلغ ویزیت فوق تخصص

192/000ریال

57/600ریال

مبلغ ویزیت روانپزشک

192/000ریال

57/600ریال
1399/10/20
Powered by DorsaPortal