بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
تخصصي قلب

برنامه صبح
درمانگاه قلب

متخصص قلب

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

شنبه


 

 

 

 

 

 


خانم دكتر نوراني


خانم دكتر احمدزاده


 خانم دكتر نوراني

    

خانم دكتر نعمتي


 خانم دكتر شيرازي


آقاي دكتر محمدي


 

8-13

 

9-12


 

8-13

9-12

9-12

9-12

 

 

شماره نوبت دهي:44204495

 

 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal