بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
تخصصي اطفال

برنامه صبح
درمانگاه تخصصي اطفال

 

نام پزشك
شنبه
يك شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

 خانم دكتر تقوي

 

 10-12

 

 10-12

 

 

 آقاي دكترهامون

 


 


 10-12

10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal