بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
تخصصي اطفال

برنامه صبح
درمانگاه تخصصي اطفال

 

نام پزشك
شنبه
يك شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

 خانم دكتر تقوي

 

 10-12

 

 10-12

 

 

 آقاي دكترهامون

 


 


 10-12

10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal