بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
جراح مغز و اعصاب

برنامه صبح
درمانگاه تخصصي جراحي مغز و اعصاب

 

نام پزشك
شنبه
يك شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

 دكترمحمدهاشمي

 

 

 

 

 9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal