بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ پنج شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
تخصصي ارتوپدي

برنامه صبح
درمانگاه تخصصي ارتو پدي

 

نام پزشك

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 آقاي دكتر بهگام

 9-12

 

9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal