بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
جراح عمومي

برنامه صبح
درمانگاه تخصصي جراحي عمومي

 

نام پزشك

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنچ شنبه

 آقاي دكتر اسفنديار


 

 

 


 

 خانم دكتر گلين

 

 9-12

 

 

 

 

 آقاي دكترابراهيمي

 

 

 9-12


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal