بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
فوق تخصص كليه

برنامه صبح
درمانگاه فوق تخصص كليه

 

نام پزشك

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 خانم دكتر باقري

 8-12

 

 8-12

 8-12

 

 8-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal