بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
فوق تخصص كليه

برنامه صبح
درمانگاه فوق تخصص كليه

 

نام پزشك

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 خانم دكتر باقري

 8-12

 

 8-12

 8-12

 

 8-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal