بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
تخصصي زنان

برنامه صبح
درمانگاه تخصصي زنان

 

نام پزشك

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 خانم دكترنيكويي

 8-12

 

 

 8-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal