بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
تغذيه

 

برنامه صبح
درمانگاه تغذيه

 

نام كارشناس

شنبه

يك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 خانم نيكپور  

 9/30-11/30

 9/30-11/30

 9/30-11/30

 9/30-11/30

 9/30-11/30

 9/30-11/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396/12/06
Powered by DorsaPortal