بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
تخصصي روان پزشكي

برنامه صبح
درمانگاه اعصاب وروان

 

نام پزشك

شنبه

يك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 آقاي دكترمهرباني

 

 9-12

 

 

 

 

 خانم دكترمحمدي

 

 

 9-11

 9-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396/12/06
Powered by DorsaPortal