بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
تخصصي عفوني

برنامه صبح
درمانگاه تخصصي عفوني

 

نام پزشك

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 خانم دكتررضائي مهر

 9-12

 

 

 

 9-12

 9-12

 خانم دكترمحسني افشار

 

 9-12

 9-12

 9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396/12/06
Powered by DorsaPortal