بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
امورحقوقي ،ارتباطات واطلاع رساني
مسول امور حقوقی  بیمارستان:  عباس اقوامی آملی
 
  امورحقوقی بیمارستان امام خمینی آمل به عنوان نماینده دفتر مدیریت امورحقوقی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و زیر نظر ریاست بیمارستان، در این حوزه فعالیت، انجام وظیفه می نماید.                                                                                                                                              شرح وظایف:

1-اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق بیمارستان درامورکیفری وحقوقی با اطلاع وهماهنگی کارشناسان و مدیریت دفترحقوقی دانشگاه

الف- امور کیفری شامل:
طرح شکایت و تنظیم شکوائیه
تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
پیگیری از طریق مراجع انتظامی(کلانتری، آگاهی)
معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول
نتیجه و اجرای رای صادره
بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری

ب- امور حقوقی شامل:
تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه
شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه بیمارستان
از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به شرکت در جلسات رسیدگی.

1399/10/29
Powered by DorsaPortal