بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
سرپرست اداري
معرفی واحداداری
رئیس امور اداری
 سرپرست اداری:  حجلله رجبی
تلفن: 
 011-44204409  
پست الکترونیک:
اهم وظایف:
1
. کارشناسی و نظارت بر تکمیل پرونده استخدامی افراد جدیدالاستخدام و برقراری حقوق و مزایای مشاغل مختلف با رعایت ضوابط و قوانین موجود
 
2. نظارت بر اجرای صحیح مقررات و مصوبه های مجلس و هیأت دولت
 
3. نظارت بر صدور احکام حقوقی، دستمزد، پاداش، فوق العاده ها، مأموریت ها، مرخصی ها، اعطای رتبه و طبقه و مزایای قانونی از بدو استخدام تا پایان خدمات دولتی
 
4. ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و بهبود فرایندهای اجرایی بمنظور تسریع در پاسخگویی
 
5. تهیه گزارش تخلف های اداری کارکنان و در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذیصلاح
 
6. تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 
7. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در باره نحوه اجرای قوانین مورد عمل و شناسایی و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح آن
 
8. کارشناسی و نظارت بر انجام امور مربوط به قراردادها، تعاون، بیمه، رفاه، بازنشستگی، ارزشیابی، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تشکیلات
 
9. اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 
10. رسیدگی و پاسخ به درخواست های مختلف کارکنان و پیش بینی احتیاجات پرسنل
 

11. انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق


1399/04/16
Powered by DorsaPortal