بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
واحدكنترل عفونت
کارشناس کنترل عفونت
                کارشناس کنترل عفونت

                     
 
هدیه قلیاف
کارشناس پرستاری
 
شرح وظایف:
1- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
2- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
3- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
4- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی
5- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
6- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
7- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی
8- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی
9- انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق
1399/06/30
Powered by DorsaPortal