بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
بهداشت محيط
معرفی واحد

ساجده حیدری

 

مسئول واحد بهداشت محیط

 

تحصیلات: لیسانس بهداشت محیط

 

سابقه کاری: 3سال

 

اهم وظایف محوله:

1- بازدید و بررسی وضع بهداشتی تأسیساتی که با بهداشت محیط ارتباط دارند .

2- اجرا و نظارت بر اجرای استاندارد ها و مقررات بهداشت محیط

3- نظارت بر وضع بهداشتی  و اجرای مقررات آئین نامه ها و استاندارد های مربوط و اظهار نظر پیرامون نقایص آن ها

4- شرکت در مبارزه با اپیدمی ها و تأمین بهداشت محیط به هنگام بروز سوانح از قبیل سیل و زلزله و همکاری با سایر واحد های ذیربط

5- رسیدگی به شکایات مربوط به بهداشت محیط و ارائه پشنهادات به مقامات مربوط

6- همکاری در برنامه ریزی و بررسی برنامه بهداشت محیط با مقام ما فوق

7- جمع آوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه بهداشت محیط

8- ارتباط با مؤسسات علمی یا آموزش و تحقیقاتی به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه بهداشت محیط و ارائه اطلاعات مذکور به مقامات مربوط

9- همکاری در امر برنامه ریزی و بررسی برنامه بهداشت محیط با مقام ما فوق

10- همکاری و ارائه مشورت های بهداشتی به طبق دستور مقام مافوق

11- تدوین برنامه های آموزشی کارکنان مانند ( آموزش ایدز و هپاتیت و ... )

12- مطالعه و بررسی احتیاجات آموزشی و تنظیم گزارش و دادن پیشنهادات لازم

13- مطالعه و بررسی در باره بکار بردن روش های جدید عملیاتی به منظور بازده بهتر و کارائی بیشتر

14- تهیه و تنظیم دستور العمل ها و بخشنامه های مشروح عملیاتی و آماری و تسلیم به مقام مافوق

15- همکاری با ادارات و مؤسسات مختلفی که با بهداشت محیط ارتباط دارند.

16- اظهار نظر در مورد نقشه ها و طرح های مربوط به تأسیسات بهداشتی

17- شرکت در سمینارهای آموزشی بهداشت محیط

18-   عضویت در کمیته های مربوط به بهداشت 

19- انجام اقدامات بهداشتی لازم طبق دستورالعمل های صادره در امور مربوط به ورود و خروج مواد غذایی

20- صدور دستورات بهداشتی به منظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی در سردخانه بیمارستانی

21- انجام آزمایشات میکروبیولوژی در بخش های بیمارستان و تسلیم نتایج حاصله جهت اظهار نظر به مقام مافوق

22- نظارت بر اجرای کلیه طرح های بهداشت محیط در بیمارستان

23- انجام سایر امور مربوط به تشکیل کمیته بهداشت، انجام سم پاشی، فرمول گذاری

24- نظارت و کنترل مستمر بر منابع آب و تأسیسات و شبکه آبرسانی ، نمونه برداری از نظر آزمایش های باکتریولوژی و شیمیایی، انجام تست کلر سنجی دادن پس خوراند ها جهت ارتقاء کیفی آب شرب

25- همکاری ومشارکت دربرنامه تحول نظام سلامت کشور وانجام سایر امورمربوط به شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق


1399/06/30
Powered by DorsaPortal