بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
شرح وظايف

Ø                      ارزیابی عملکرد بخش ها و واحدها

Ø                      پایش مستمر ایمنی بیمار

Ø                      بهبود مستمر کیفیت

Ø                      کمیته های بیمارستانی

Ø                      مدیریت منابع انسانی

Ø                      مدیریت منابع مالی و اقتصاد درمان

1399/10/20
Powered by DorsaPortal