بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
معرفي اعضاء

ریاست بیمارستان: مسئول فنی بیمارستان: آقای دکترفرزادقاسمی

مدیریت بیمارستان: آقای  دکتر عسگری حیدری

مدیریت پرستاری : آقای رمضان ابراهیم زاده

مدیریت منابع انسانی: آقای حجت   رجبی

مشاور رئیس مسول روابط عمومی  :آقای عباس اقوامی آملی

مدیریت منابع مالی:آقای حسین اکبرزاده

کارشناس بهبود کیفیت: خانم آمنه سرادار

کارشناس فناوری اطلاعات: آقای حسین اکبرزاده نیاکی

مسئول حراست:  اباذریوسف

1400/01/18
Powered by DorsaPortal