بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
معرفي اعضاء

ریاست بیمارستان: مسئول فنی بیمارستان: آقای دکتراسماعیل محمدی ،متخصص قلب وعروق

مدیریت بیمارستان: آقای  علی اصغر رجبی

مدیریت پرستاری : آقای رمضان ابراهیم زاده

مدیریت منابع انسانی: آقای حجت   رجبی

مشاور رئیس مسول روابط عمومی وامور حقوقی  ،مدیر مشارکت های مردمی وامورخیرین :آقای عباس اقوامی آملی

مدیریت منابع مالی:آقای حسین اکبرزاده

کارشناس بهبود کیفیت: خانم آمنه سرادار

کارشناس فناوری اطلاعات: آقای حسین اکبرزاده نیاکی

مسئول حراست:  اباذریوسف

1399/06/23
Powered by DorsaPortal