بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
متخصص اعصاب وروان

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه


نام پزشك

دكتربتيار

دكتر محمدي

دكترمحمدي

دكتر بتيارساعت حضور (صبح)

12-10

11-9

11-9

12-10

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

1397/09/18
Powered by DorsaPortal